Aktualności

Zrealizowaliśmy dostawę kompletu odlewów dla nowego odbiorcy z sektora automotive. Odlewy matryc o ciężarze jednostkowym ponad 20t wykonano w technologii traconego modelu EPS.