Aktualności

 Otrzymaliśmy zamówienie od nowego Kilinta – Gorenje Orodjarna d.o.o. na odlewy do przemysły automotive.