Aktualności

Suma kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 17.898.387,50PLN, kwota dofinansowania wynosi 7.481.798,13PLN

więcej informacji