Historie

Počátky slévárenství v Kuźni Raciborské sahají do 19. stol., kdy byla u už existující válcovny vybudována malá slévárna litiny, v níž se odlévaly objímky na osy vozů a povozů.

Samotný rozvoj slévárenství se datuje do let po 1. světové válce, kdy se začalo se zhotovováním litinových odlitků pro hornictví a zemědělské stroje.

Po skončení 2. světové války došlo k dalšímu rozvoji slévárny.

V letech 1945-1980 byly vybudovány: nový sklad, slévárna č. 2, čistička odlitků, sklad modelů a sušárna dřeva.

V důsledku vydělení divize slévárenství z organizačních struktur továrny na soustruhy „RAFAMET” S.A. dne 01.02.1996 vznikla společnost se jménem Slévárenský závod „RAFAMET”. 100% vlastníkem společnosti je továrna na soustruhy „RAFAMET” S.A.

Největší rozvoj závodu slévárny nastoupil po osamostatnění společnosti.

V letech 2001 - 2009 byly instalována: automatická linka pro regeneraci formovacích směsí, soustavu na odprašování systému střásacího vytloukacího roštu a kuploven a indukční pec OTTO JUNKER s výkonem 8 t/h.

V roce 2006 udělil deník “Puls Biznesu” slévárenskému závodu “RAFAMET” titul “GAZELA BIZNESU 2006” a tím potvrdil, že naše firma patří do elitního klubu dynamicky se rozvíjejících firem.

gazela

V květnu 2010 po splnění všech požadavků a procedur jsme získali certifikát ISO 9001:2008 v oblasti výroby odlitků.

V září 2014 jsme získali certifikát o shodě Integrovaného systému řízení s normami ISO9001:2008 a ISO14001:2004.

V listopadu 2015 bylo uvedeno do provozu modernizované stanoviště sferoidizace. Po dokončení investice se zvýšila maximální hmotnost sferoidních odlitků, jaké lze vyrobit, z 10 na 30 t.

V červnu 2016 došlo ke změně názvu naší Společnosti na ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.

V současnosti společnost zaměstnává více než 170 zaměstnanců, její roční obrat je přibližně 50 mil. PLN a podíl dodávek a exportu uvnitř unie v jejích prodejích stanoví více než 70% z obratu společnosti.

Náš základní sortiment tvoří odlitky ze šedé a tvárné litiny pro strojírenský, automotive, loďařský, energetický a hornický průmysl.

historia

 

historia

 

historia