Procesy

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY

Technická kancelář zodpovídá za přípravu technologické dokumentace a dozor nad procesem výroby.

Realizované úkoly:

  • analýza konstrukční dokumentace, co se technologické konstrukce týče
  • určení způsobu vytvoření modelové skupiny
  • výběr systémů slévání a dosazování odlitku
  • určení metalurgických procesů parametru

Vypracování technologického procesu probíhá podle platné normy PN-EN a instrukce ISO.

procesy01

VÝROBA, OPRAVY A ADAPTACE MODELOVÝCH SKUPIN

Na základě technologické dokumentace jsou vyráběny nové modelové skupiny a prováděny jiné práce spojené s přípravou modelování pro výrobu (konstrukční změny vyžádané klientem, technologické modifikace, opravy a adaptace modelových skupin).

procesy02

FORMOVÁNÍ

Formy a jádra jsou vyráběny z furanové samotvrdnoucí hmoty.
Hmota je vytvářena v míchačko-dávkovačích typu WDS i AMD. 
Během procesu formování jsou využívány formovací rámy s rozměry od 1000 x 1000 mm do 8000 x 2000 mm a formovací jámy s rozměry max. 20 000 x 4000 x 2000 mm.

procesy03

REGENERACE A PŘEPRAVA HMOT

Automatická linka pro regeneraci formovacích hmot je určena k regeneraci hmoty vzniklé v důsledku vytlučení slévárenských forem na soustavě střásacích vytloukacích roštů. Přepravuje se pomocí pásových dopravníků do nádrže vytlučené hmoty. Hmota z nádrže, rozdrobená, otřená od použitých pojiv, odprášená a zchlazená na požadovanou teplotu - je přendávána do nádrže regenerátu.
Tímto způsobem získaný regenerát je pneumaticky přenášen na formovací stanoviště, kde je využit jako plnohodnotný materiál k zhotovování forem a jader. 
Získáváme zpět 96% písku jako plnohodnotného materiálu pro opětovné využití při procesu formování.

procesy04

TAVENÍ LITINY

Tekutá litina je vytvářena v:

  • indukční peci OTTO JUNKER s objemem 6 t. a výkonem 8 t/h
  • kopule Ø1000 se studeným proudem obohaceným kyslíkem o výkonu 8 t/h.

Formy se lijí tekutým kovem ze sklopných pánví o nosnosti až 20 000 kg.

procesy05

ČIŠTĚNÍ ODLITKŮ

Odlitky z formovací hmoty jsou vytloukány na střásacích vytloukacích roštech.
Hmota z velkých a komplikovaných odlitků je odstraňována na stanovišti pro oplachování vodou pod tlakem 160 barů. 
Menší odlitky jsou brokovány v odstředivých tryskačích OWPK-4, velké odlitky ve stanu, kde tento proces probíhá ručně.
Každý z odlitkůje čištěn ručně pneumatickým nářadím.

procesy06

KONTROLA KVALITY

Oddělení kontroly zodpovídá za dozor na celý proces výroby.
Jsou prováděny rozměrové kontroly modelových skupin, provedení jader a forem, detailní rozměrová kontrola zkušebního odlitku. Jsou prováděny zkoušky materiálů využívaných k výrobě, formovací hmoty, chemického složení a zkoušky pevnosti. 
Na základě provedených zkoušek oddělení kvality vystavuje atesty materiálů, prohlášení o kvalitě a jiné, podle požadavků klienta.

procesy07

MECHANICKÉ OBRÁBĚNÍ

Proces realizovaný na základě dokumentace dodané zákazníkem.
Provádíme mechanické obrábění jak objednaných odlitků, tak i obrobků dodaných zákazníky. 
Pokud závod slévárny nedisponuje požadovanými technickými možnostmi, realizujeme proces obrábění v rámci kapitálové skupiny za využití možností RAFAMET S.A.

procesy08

TEPELNÉ OBRÁBĚNÍ

Tepelné obrábění v oblasti žíhání a stabilizování litinových odlitků a ocelových konstrukcí se provádí na základě objednávky zákazníka.
Pokud závod slévárny nedisponuje požadovanými technickými možnostmi, realizujeme proces tepelného obrábění v rámci kapitálové skupiny za využití možností RAFAMET S.A.