Nabídka, návrh ceny

Obráběcí průmysl

Rámy
Stoly
Stojany
Jiné strojní odlitky
Součásti čerpadel

Lodní průmysl

Kryty převodovek

Energetický průmysl

Korpusy motorů

Důlní průmysl

Korpusy převodovek