Attualita`

KOMUNIKAT NR 1

W związku z wszczętym postępowaniem w zakresie modernizacji linii transportu pneumatycznego do wymagań dedykowanej linii prototypowej realizowanego w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive” (nr POIR.01.01.01-00-0013/20), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr naboru: POIR.01.01.01-IP.01-00-001/20) oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, niniejszym informujemy o zmianie terminu składania ofert.

BYŁO: Termin składania ofert: 2021-12-17 do godz 16:00:00

JEST: Termin składania ofert: 2022-01-10 do godz 16:00:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Równolegle informujemy, iż pozostałe zapisy przedmiotowego zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego

Pobierz treść ogłoszenia [PDF]