Nachrichten

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem nr 3 do zapytania ofertowego nr 7/2021.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na ofertę 6/2021.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na ofertę 5/2021.

15.09.2020 podpisaliśmy umowę z NCBR na dofinansowanie projektu pod nazwą: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych do produkcji narzędzi tłoczonych w sektorze automotive”.