Attualita`

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na „Zakup, dostawa (zgodnie z DDP Inconterms), instalacja i uruchomienie stanowiska do topienia metalu o wydajności 12.000kg/h łącznie z częścią budowlaną zaplecza pieca indukcyjnego" (ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021)

Pobierz treść informacji [PDF]